top of page

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME
-Bildiri özetiniz en az 200 kelime olmalıdır
-Times new roman 12 punto
-En az 3 anahtar sözcük olmalıdır
-Tüm yazarların ünvan, isim ve soyisimleri
-Tüm yazarların çalıştığı kurumlar
-Tüm yazarların email adresleri olmalıdır
Özetinizi gönderirken emailinize mutlaka tüm yazarların cep telefon numaraları ve ORCID NO yazınız

Özetinizi en geç 1 Nisan 2023 tarihine kadar

23nisankongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

bottom of page