top of page

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Necati DEMİR- Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kasım KARAMAN- Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL- Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Sarash KONYRBAYEVA, Kazak Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA, Bakü Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KARAKILCIK- Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TALAS- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - Azerbaycan Milli İlimler Akademsi

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA -Azerbaycan

Doç. Dr. Ahmet FEYZİ- Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. F. Gül KOÇSOY - Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Korkut ULUDAĞ- Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER - KTÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Fikret AYDIN- Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Dr. Damezhan SADYKOVA, Kazak Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Ahmet GÜMÜŞ- TKGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Dr. Elena TINIKOVA - Russian Academy of Sciences

Dr. MA Yuzhong – Renmin University

Dr. Elvan CAFAROV- Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Bashır SALİH- Al-Jabal Al-Gharbi University – Libya

Dr. Murat KARATAŞ - Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Yüksel YILDIRIM - İksad Enstitüsü

bottom of page