BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME

-Bildiri özetiniz en az 200 kelime olmalıdır

-Times new roman 12 punto

-En az 3 anahtar sözcük olmalıdır

-Tüm yazarların ünvan, isim ve soyisimleri

-Tüm yazarların çalıştığı kurumlar

-Tüm yazarların email adresleri olmalıdır

Özetinizi gönderirken emailinize mutlaka tüm yazarların cep telefon numaraları ve ORCID NO yazınız

Özetinizi en geç 5 Nisan 2021 tarihine kadar

23nisankongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.