ÖZET /POSTER  GÖNDERİN

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME

-Bildiri özetinizi WORD/DOC formatında olmalıdır

-İngilizce Özet zorunludur

-Bildiri özetiniz en az 200 kelime olmalıdır

-Times new roman 12 punto

-En az 3 anahtar sözcük olmalıdır

-İngilizce özet zorunludur

-Tüm yazarların ünvan, isim ve soyisimleri

-Tüm yazarların çalıştığı kurumlar

-Tüm yazarların email adresleri olmalıdır

Özetinizi gönderirken emailinize mutlaka tüm yazarların cep telefon numaralarını yazınız

Özetinizi en geç 5 Nisan 2021 tarihine kadar

23nisankongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Özetinizi aşağıdaki linke tıklayarak indireceğiniz ÖZET belgesine ekleyerek gönderiniz

ÖZET belgesi için tıklayınız

ÖRNEK  Özet belgesi için tıklayınız

Lütfen Tam Metin çalışmanızı hazır Word belgesi üzerinden gönderiniz. Word belgesi için tıklayınız.

POSTER YAZIM KURALLARI

  • 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında, dik olarak ve en az 1 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

  • Üst, alt, sol ve sağ kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

  • Poster Adı “Times New Roman” karakterinde, 36 punto ve koyu yazılmalıdır.

  • Yazar Ad(lar)ı “Times New Roman” karakterinde 24 punto ve koyu yazılmalıdır.

  • Yazar adres(ler)i “Times New Roman” karakterinde 16 punto yazılmalıdır.

  • Metin başlıkları “Times New Roman” karakterinde 20 punto ve koyu yazılmalıdır.

  • Metin “Times New Roman” Karakterinde 18 punto yazılmalıdır.

  • Poster özeti gönderimi sırasında tablo veya figür kullanılamaz.

© 2019 by 23 Nisan Kongresi