TAM METİN GÖNDERİNİZ

23nisankongresi@gmail.com adresine aşağıdaki word şablon üzerine yazılmış tam metinlerinizi mail yoluyla 20 Nisan 2022 tarihine kadar gönderiniz. Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. 

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 3 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir